Slavnostní přísaha ČS. dobrovolníka v Rusku

7. září 2007 v 16:28 |  ČS. legie

Přísaha čs. dobrovolníka v Rusku

My českoslovenští vojíni prvého národního revolučního vojska za hranicemi vlasti, zrušivše nadobro poměr k Habsburkům v monarchii rakousko-uherské, pamětlivi ohromných a dosud nepomstěných křivd po věky na nás páchaných - milovanému svému národu československému a vládě zahraničního českého hnutí revolučního, československé národní radě s profesorem Masarykem v čele
přísaháme.
Ve jménu své lidské i národní cti, ve jménu všeho, co nám jako lidem i jako Čechům a Slovákům je nejsvětějšího, v plné shodě se svým svědomím budeme bojovati společně se svými spojenci do poslední krůpěje krve proti všem našim nepřátelům, dokud nedobudeme svému národu československému úplné svobody, dokud naše kraje české i slovenské nebudou spojeny v neodvislý a samostatný stát, dokud náš národ nebude ve své zemi úplně pánem svého osudu.
Zavazujeme se slavnostně, že nikdy a nikde, bez ohledz na nebezpečí, bez obav a váhání s plným vědomím pod žádnou podmínkou neustoupíme od nejvyššího cíle svého boje, avšak jako věrní a čestní bojovníci, majíce v krvi dědictví slavných dějin a pamětlivi bohatýrských činů našich mučedníků a vůdců - Jana Husi i Jana Žižky z Trocnova - slibujeme býti jich hodnými, bojovati za pravdu i svá prává, nikdy z bojiště neutíkati, před žádným nebezpečím neustoupiti, rozkazů svých vůdců poslouchati, svůj prapor a vlajku ctíti, nepřítele o milost za žádných okolností neprositi, se zbraní v ruce nikdy se nevzdávati, bratr bratra milovati a v nebezpečí až do konce brániti, smrti se nelekati a za volnost národa i otčiny vše, i svůj život obětovati.
Bez nátlaku, z dobré vůle tak chceme a tak vykonáme.
To nám káže naše čest i věrnost k národu a vlasti!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama